Trondheim vikingmarked 2024

Bilder: Peter OplandHelgen 14.-16. juni har Trondheim vikinglag igjen gleden av å invitere alle historieinteresserte, alle håndverksinteresserte og alle som er nysgjerrig på vikingtiden til Trondheim vikingmarked 2024.

I år vil arrangementet finne sted på Horg bygdatun på Hovin i Melhus kommune, 35 minutter sør for Trondheim. Dette er et historisk område med mange flotte funn fra vikingtiden og periodene før.


Åpningstider:
Fredag: 11:00 – 18:00
Lørdag: 11:00 – 18:00
Søndag: 11:00 – 17:00


PROGRAM – TRONDHEIM VIKINGMARKED, 2024
Fredag 14. juni:
Kl. 11:00: Markedet åpner: Offisiell åpning ved ordfører Einar Gimse-Syrstad
Kl. 11:30: Eventyrstund om de norrøne gudene
Kl. 12:30: Gjenstandsformidling – hvilke gjenstander hadde de i vikingtiden?
Kl. 14:30: Historiske leker – Hvordan trente vikingene seg til kamp?
Kl. 15:30: Krigerskole – bli en ekte vikingkriger!
Kl. 16:30: Foredrag: Fortidens instrumenter – Magnus Vorland og Kai Himanen
Kl. 18:00: Markedet stenger

Fra 12:00 – 16:00 hver dag: Perlemaking, runeverksted, myntslagning, kurs i nålebinding.
Hele dagen, hver dag: Historisk håndverk og salg av historiske varer.


Lørdag 15. juni:
Kl. 11:00: Markedet åpner
Kl. 11:30: Eventyrstund om de norrøne gudene (med tegnspråktolk**)
Kl. 12:30: Gjenstandsformidling – hvilke gjenstander hadde de i vikingtiden?
Kl. 13:30: Foredrag: Rekonstruksjon av drakter – Hilde Thunem og Tonje S. Digre
Kl. 14:30: Historiske leker – Hvordan trente vikingene seg til kamp?
Kl. 15:30: Krigerskole – bli en ekte vikingkriger!
Kl. 16:00: Foredrag: Fortidens instrumenter – Magnus Vorland og Kai Himanen
Kl. 16:30: Speed dating* på Trondheim vikingmarked
Kl. 18:00: Markedet stenger

*Alle som søker kjærligheten kan delta på speed datingen. For å delta på speed datingen må du melde deg på på forhånd HER!

** Trondheim vikingmarked har gleden av å ha 2 tegnspråktolker tilgjengelig for besøkende lørdag 15. juni! De starter med å tolke eventyrstunden kl. 11:30 og er deretter tilgjengelig for tolking etter behov frem til kl. 16:00. De kan tolke andre programposter eller være med grupper rundt på markedet for å tolke samtaler og andre aktiviteter. For å forutse noe av behovet ønsker vi gjerne en uformell «påmelding» av behovet for tolk gjennom et skjema (merk, dette er ikke bindende, men for å hjelpe oss planlegge bedre.)


Fra 12:00 – 16:00 hver dag: Perlemaking, runeverksted, myntslagning, kurs i nålebinding.
Hele dagen, hver dag: Historisk håndverk og salg av historiske varer.


Søndag 16. juni:
Kl. 11:00: Markedet åpner
Kl. 11:30: Eventyrstund om de norrøne gudene
Kl. 12:30: Gjenstandsformidling – hvilke gjenstander hadde de i vikingtiden?
Kl. 13:30: Foredrag: Sprang; en eldgammel tekstilteknikk – Helene Henriksen
Kl. 14:30: Historiske leker – Hvordan trente vikingene seg til kamp?
Kl. 15:30: Krigerskole – bli en ekte vikingkriger!
Kl. 16:00: Foredrag: Fortidens instrumenter – Magnus Vorland og Kai Himanen
Kl. 17:00: Markedet stenger

Fra 12:00 – 16:00 hver dag: Perlemaking, runeverksted, myntslagning, kurs i nålebinding.
Hele dagen, hver dag: Historisk håndverk og salg av historiske varer.

Bilder: Jana Pavlova


Inngangspriser:
Voksen: 150,-
Student og honnør: 100,-
Barn under 16 år: Gratis


Trondheim vikinglag er opptatt av autentisitet og gjennom Trondheim vikingmarked ønsker vi å vise dere hvordan hverdagslivet under vikingtiden kan ha sett ut. Hit kommer det vikinger fra hele Europa som holder på med forskjellige håndverk, og som selger ulike håndlagde produkter. Felles for alle er at de formidler vikingtiden på en levende og spennende måte.

Har du spørsmål om Trondheim vikingmarked, send oss gjerne en mail på styret@trondheimvikinglag.no. Følg oss på Facebook og Instagram for bilder og smakebiter, og de nyeste nyheter om markedet!

Hjertelig velkommen skal du være!

Foto: Peter Opland
ENGLISH:
Trondheim vikinglag is once again pleased to invite you all to Trondheim Viking market 2024. This time we are arranging from the 14th to the 16th of June.

This year, we will be at a different place than earlier, at Horg bygdatun in Hovin in Melhus municipality, 35 minutes south of Trondheim. This is a historic area with many great finds from the Viking Age and earlier periods.


Opening hours:
Friday: 11:00 – 18:00
Saturday: 11:00 – 18:00
Sunday: 11:00 – 17:00


PROGRAM – TRONDHEIM VIKING MARKET, 2024
Friday 14th of June:
11:00: The market opens: Official opening by the mayor Einar Gimse-Syrstad
11:30: Story time about the Norse gods
12:30: Gjenstandsformidling – what objects did they have in the Viking Age?
14:30: Historical games – How did the Vikings train for battle?
15:30: Warrior school – become a real Viking warrior!
16:30: Talk: Instruments of the past – Magnus Vorland and Kai Himanen
18:00: The market closes

From 12:00 – 16:00 every day: Bead making, runic workshop, strike your own coin, learn needle binding.
All day, all three days: Historical crafts and sales of historical goods.


Saturday the 15th of June:
11:00: The market opens
11:30: Story time about the Norse gods
12:30: Gjenstandsformidling – what objects did they have in the Viking Age?
13:30: Talk: Reconstruction of garments – Hilde Thunem and Tonje S. Digre
14:30: Historical games – How did the Vikings train for battle?
15:30: Warrior school – become a real Viking warrior!
16:00: Talk: Instruments of the past – Magnus Vorland and Kai Himanen
16:30: Viking Speed dating*
18:00: The market closes

*Anyone looking for love can participate in the speed dating. To participate in the speed dating, you must register in advance HERE!

From 12:00 – 16:00 every day: Bead making, runic workshop, strike your own coin, learn needle binding.
All day, all three days: Historical crafts and sales of historical goods.


Sunday the 16th of June:
11:00: The market opens
11:30: Story time about the Norse gods
12:30: Gjenstandsformidling – what objects did they have in the Viking Age?
13:30: Talk: Sprang; an ancient textile technique – Helene Henriksen
14:30: Historical games – How did the Vikings train for battle?
15:30: Warrior school – become a real Viking warrior!
16:30: Lecture: Instruments of the past – Magnus Vorland and Kai Himanen
17:00: The market closes

From 12:00 – 16:00 every day: Bead making, runic workshop, strike your own coin, learn needle binding.
All day, all three days: Historical crafts and sales of historical goods.

Photo: Jana Pavlova


Entry prices:
Adult: 150,-
Student and senior: 100,-
Children under 16 years: Free


Trondheim vikinglag aspire to maintain high standards and historical authenticity is important to us, and through Trondheim Viking market we want to show you what everyday life during the Viking age might have looked like. Vikings from all over Europe will visit us and show you different crafts and sell different handmade products. What they all have in common is that they convey the Viking Age in a vivid way.

If you have any questions about Trondheim Viking Market, please send us an e-mail at styret@trondheimvikinglag.no. Make sure to follow us on Facebook or Instagram for the latest updates and teasers!

We look forward to welcoming you!


Photo by Peter Opland