Trondheim vikingmarked 2024

14.-16.juni har Trondheim vikinglag igjen gleden av å invitere alle historieinteresserte, alle håndverksinteresserte og alle som er nysgjerrig på vikingtiden til Trondheim vikingmarked 2024.

I år vil arrangementet finne sted på Horg bygdatun på Hovin i Melhus kommune, 35 minutter sør for Trondheim. Detter er et historisk område med mange flotte funn fra vikingetiden og periodene før.

Hit kommer det vikinger fra hele Europa som holder på med forskjellige håndverk, og som selger forskjellige håndlagde produkter. Felles for alle er at de formidler vikingetiden på en levende måte.

Trondheim vikinglag og Trondheim vikingmarked er opptatte av autentisitet og vi ønsker å vise dere hvordan hverdagslivet under vikingetiden kan ha sett ut.

Det blir matlaging over bål, masse forskjellige historisk håndverk, eventyrfortelling, mange flotte historiske drakter og mye annet. Mer detaljert program kommer etterhvert.

Hjertelig velkommen skal du være!

Har du spørsmål om Trondheim vikingmarked, send oss gjerne en mail på styret@trondheimvikinglag.no. Følg oss på Facebook og Instagram for bilder og smakebiter, og de nyeste nyheter om market!

Ønsker du å være deltaker på Trondheim vikingmarked? Påmelding for vikinger finner du her:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf0…/viewform…

Foto: Peter Opland.

ENGLISH:

14th – 16th June Trondheim vikinglag is once again pleased to invite you all to Trondheim Viking market 2024.

This year, the event will take place at Horg bygdatun in Hovin in Melhus municipality, 35 minutes south of Trondheim. This is a historic area with many great finds from the Viking Age and earlier periods.

Vikings from all over Europe will visit us and show you different crafts and sell different handmade products. What they all have in common is that they convey the Viking Age in a vivid way.

Authenticity is very important to us in Trondheim vikinglag and Trondheim Viking market, and we want to show you what everyday life during the Viking Age might have looked like.

There will be cooking over open fire, lots of different historical crafts, storytelling, lots of great historical costumes and much more. A more detailed program will follow.

You are most welcome!

If you have any questions about Trondheim Viking Market, please send us an e-mail at styret@trondheimvikinglag.no. Make sure to follow us on Facebook or Instagram for the latest updates and teasers!

Do you want to be a participant at the Trondheim viking market? Registration for Vikings can be found here:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf0…/viewform…