Kontaktinformasjon

Henvendelser og spørsmål kan sendes til Trondheim vikinglags styre som helhet på epost styret@trondheimvikinglag.no

Styret består av:

Tonje S. Digre
Leder / Høvding
hovding@trondheimvikinglag.no

Siri Neslein
Nestleder
nestleder@trondheimvikinglag.no

Karina Louise Tugwell Aasen
Sekretær
sekretaer@trondheimvikinglag.no

Sigurd Thunem
Kasserer
kasserer@trondheimvikinglag.no

Håkon Torstensen
Styremedlem
grimm-90@hotmail.com

Christofer Adolfsson
Styremedlem
crisadolfsson@gmail.com

Synne Bergh
Styremedlem

Har du spørsmål om oppdrag om formidling? Kontakt våre formidlingsansvarlige Tonje og Siri på epost: formidling@trondheimvikinglag.no