Autentisitet i TVL

I Trondheim vikinglag er alle som er interessert i vikingtiden og historisk gjenskapelse velkomne. Vi har ikke som krav at du skal ha vikingklær, dra på vikingmarked eller drive med formidling. For de som er interessert, og ønsker å drive med levende historie, historisk gjenskapelse eller reenactment, er det imidlertid viktig med autentisitet.

Når noe er autentisk, menes det i denne sammenhengen at noe er historisk korrekt. Dette gjelder i første rekke objekter (for eksempel klær, telt, kjøkkenutstyr, etc.), men kan også gjelde handlinger, opplevelser og inntrykk. Hvis et objekt er autentisk, betyr det at det er en direkte kopi av et arkeologisk funn eller en så nøye gjengivelse som mulig. Et objekt kan også bli sett på som autentisk hvis det er basert på en kvalifisert gjetning på grunnlag av arkeologiske fragmenter, samtidige skriftlige kilder, billedlige fremstillinger, analogier (sammenligninger med andre lignende kulturer), moderne forskning, sine egne eksperimenter, etc. Det viktigste er at man baserer sin rekonstruksjon på noe som man kan argumentere for og ikke bare kopiere ting man ser andre vikinger bruker eller ting man ser på internett, sosiale medier, tv-serier eller lignende.

Å skape noe som er 100% autentisk er stort sett umulig. Når det for eksempel gjelder klær, finner arkeologen mange ganger kun fragmenter. Andre ganger er det umulig å få tilgang til og benytte seg av de samme materialene som vikingene brukte. Det kan derfor være rimelig å i stedet bruke termen «plausibelt». Med det mener man, at med utgangspunkt i den kunnskap som finnes, gjør man en så god tolkning som mulig. Hovedsakelig dreier nemlig reenactment seg om at gjøre så gode gjettinger eller tolkninger som mulig. Da ‘autentisk’ er et begrep alle kjenner vil det bli brukt videre, selv om ordet plausibelt mange ganger er mer korrekt.

autentisitet2

Trondheim vikinglag vil bemerke seg som et vikinglag hvor autentisitet er i fokus, hvor felles utstyr og medlemmenes private utstyr er av høy kvalitet, med andre ord, er så autentisk som mulig. Dette er en prosess som egentlig aldri tar slutt. Nye funn og ny forskning ser dagens lys, og laget får nye medlemmer som ikke kan forventes å ha komplett utstyr med en gang. Alle starter en plass, og det er viktig at nye medlemmer føler seg velkomne og inkluderte selv om de ikke har klær og utstyr på plass. Som lag skal vi derimot hjelpe nye medlemmer på rett vei.

I Trondheim vikinglag ønsker vi å fokusere på den norrøne befolkningen i Trøndelag i vikingtiden. Målet er å vise hvordan vikingene fra denne regionen så ut, hva de gjorde og hvordan de levde sine liv. Det er lagets ansvar å sette seg mål og å skape et godt miljø for personlig utvikling. Dette betyr at laget arrangerer kurs, håndverkeskvelder, medlemskvelder, seminarer etc. der intern kunnskap og erfaringer kan deles og eksterne eksperter kan bli invitert.

Medlemmenes ansvar er å ville delta i lagets aktiviteter, lære nye ting og utvikles, både i form av kunnskap og ting.

Hvorfor er det viktig med autentisitet? Hovedsakelig dreier det seg om å formidle et riktig bilde av historien. Alle (utenforstående) som ser et historisk kostyme antar at det er historisk korrekt, eller nesten historisk korrekt. Da Trondheim vikinglag har mange betalte oppdrag hvor vi driver med formidling om vikingtiden, (og arrangerer et vikingmarked) er det svært viktig at det vi selger, i mange tilfeller en opplevelse, er autentisk og historisk korrekt.

autentisitet1

Det er en reenactors ansvar og oppgave å unngå og bidra til en forfalskning av historien, men i stedet vise noe ekte og kunne fortelle om antrekket du har på deg og de objektene du ellers bruker.

For den enkeltes del får man en dypere forståelse av fortiden når man bruker de riktige verktøyene, de riktige materialer og til slutt det ferdige produktet.

Produksjonsprosessen gir en stor mengde kunnskap, liksom bruken av det ferdige autentisk produkt. Tanken på å være i stand til å bevege seg tilbake i tid og oppleve vikingtiden ved hjelp av materielle ting, er kun mulig ved bruk av autentiske elementer. Jo mer du går inn i detaljene, jo mer korrekt og sterkere blir opplevelsen. Og det er det reenactment dreier seg om: å gjenskape fortiden.

Det kan føles som at forventningene til det enkelte medlem er svært høye. Forventningene er ganske høye, men det er samtidig en stor toleranse for å være ny og gjøre feil. Alle har vært nybegynnere en gang, og det vil være helt greit å være ny og ikke ha stor kunnskap om de forskjellige elementene. Poenget med et vikinglag er å raskt kunne lære seg og selv gjøre færre feil gjennom å dele de andre medlemmers erfaringer. Man må ikke finne opp hjulet på nytt hver gang. Det finnes også så mye informasjon om vikingene og vikingtiden at det er umulig å lære alt, spesielt helt alene. På bare noen få tiår har fagfeltet utviklet seg enormt og kunnskap om vikingene og vikingtiden er nå meget omfattende. Gjennom samarbeid og felles kunnskapsutveksling kan man da i et vikinglag nå mye lengre.

Utviklingen innenfor faget har ført til at det nå er fullt mulig å skille mellom vikingene og vikingene. Man kan ikke lenger gjenskape en «viking» og bli tatt for en seriøs reenactor. Forskjellene mellom tidlig og sen vikingtid og ulike geografiske regioner (fra Ruser i øst til vikingene på Grønland i vest) er stor. Å mikse alle slags gjenstander i ett og samme kit er ikke autentisk eller historisk korrekt, selv om hvert objekt i seg selv er autentisk. Det er derfor viktig at du som en reenactor tenke gjennom hva det er du ønsker å gjenskape. Opprette en fiktiv «karakter» ved å finne svar på spørsmål som:

– «Hvilken periode eller hendelse i vikingtiden er det som interesserer meg?»

– «Hvilken geografisk plass vil jeg basere min drakt og mitt utstyr på?»

– «Hvilket samfunnskikt ønsker jeg å vise? Ønsker jeg å portrettere en dronning, en jarl, en hirdmann, en håndverker, en bonde, en vølve, en trell?»

Nettopp dette har vår høvding Tonje S. Digre skrevet et innlegg om som du kan lese her.

Jo mer detaljert og gjennomtenkt disse spørsmålene er for ditt ønske med din gjenskapning, desto større sjanse har du å lykkes i å oppnå et resultat som er så autentisk som mulig. Ved å definere for seg selv hva det er man ønsker å gjenskape skaper man et godt grunnlag for reenactment, sin egen forskning og selvutvikling.