Bli medlem!

Har du noen spørsmål ang. medlemskap, eller ønsker du å bli medlem?

Kontakt vår medlemsansvarlig på epost: blimedlem@trondheimvikinglag.no