Kontaktinformasjon

Henvendelser og spørsmål kan sendes til Trondheim vikinglags styre som helhet på epost styret@trondheimvikinglag.no

Styret består av:

Tonje S. Digre
Leder / Høvding
hovding@trondheimvikinglag.no

 

 

Styret i Trondheim Vikinglag

Siri Neslein
Nestleder
nestleder@trondheimvikinglag.no

Linda Ursin
Sekretær, nett -og PR ansvarlig
sekretaer@trondheimvikinglag.no

Jonathan Ryan
Kasserer
kasserer@trondheimvikinglag.no

Håkon Torstensen
Styremedlem 
grimm-90@hotmail.com

Christofer Adolfsson
Styremedlem
crisadolfsson@gmail.com  

Una Isailovic
Styremedlem
una.isailovic@gmail.com

Har du spørsmål om oppdrag om formidling? Kontakt våre formidlingsansvarlige Tonje og Siri på epost: formidling@trondheimvikinglag.no