Autentisitet i TVL

last nedI Trondheim Vikinglag er alle som er interessert i vikingtiden velkommen. Det er ikke et krav at du skal ha vikingklær, dra på vikingmarked og drive med formidling. For de som er interessert, og ønsker å drive med levende historie, historisk gjenskapelse eller reenactment, er det imidlertid viktig med autentisitet.

Når noe er autentisk, betyr det at det er historisk korrekt. Dette gjelder i første rekke objekter (for eksempel klær, telt, kjøkkenutstyr, etc.), men kan også gjelde handlinger, opplevelser og inntrykk. Hvis et objekt er autentisk, betyr det at det er en direkte kopi av et arkeologisk funn. Et objekt kan også bli sett på som autentisk hvis det er basert på en kvalifisert gjetning på grunnlag av arkeologiske fragmenter, samtidlige skriftlige kilder , billedlige fremstillinger, analogier ( sammenligninger med andre lignende kulturer ), moderne forskning, sine egne eksperimenter, etc., etc. Det viktigste er at man baserer sin rekonstruksjon på noe som man kan argumentere for og ikke bare kopiere ting man ser at andre vikinger bruker eller ting man ser på rare steder på Internett.

At skape noe som er 100% autentisk er flest gang umulig. F.eks. finner arkeologen mange ganger kun fragmenter. Andre ganger er det umulig at få tilgang til de samme materialene som vikingene brukte. Det kan derfor være rimelig å istedet bruke termen «plausibelt». Med det mener man, at med utgangspunkt i den kunskap som finnes, gjør man en så god tolkning som mulig. Hovedsakelig dreier nemlig re-enactment seg om at gjøre så gode gjettinger (tolkninger) som mulig. Da autentisk er et begrepp alle kjenner vil det bli brukt videre, selv om ordet plausibelt mange ganger er med korekt.

autentisitet2

Trondheim Vikinglag vil merke seg som et Vikinglag hvor autentisitet er i fokus, hvor felles utstyr og medlemmenes private utstyr er av høy kvalitet, med andre ord, er så autentisk som mulig. Dette er en fortløpende prosess som egentlig aldri tar slutt. Nye funn og ny forskning ser dagens lys, og laget får nye medlemmer som ikke kan forventes å ha komplett utstyr med en gang.

Historiske gjennskaping i Trondheim Vikinglag har fokus på Trondheim og Trøndelag. Målet er å vise hvordan vikingene fra denne regionen så ut, hva de gjorde og hvordan de levde sine liv . Det er lagets ansvar å sette seg mål og å skape et godt miljø for personlig utvikling. Dette betyr at laget arrangerer kurs , håndverkeskvelder, seminarer etc. der intern kunnskap og erfaringer kan deles og eksterne eksperter kan bli invitert. Medlemmenes ansvar er å ville delta i lagets aktiviteter, lære nye ting og utvikles, både i form av kunnskap og ting.

Hvorfor er det viktig med autentisitet? Hovedsaklig dreier det seg om å formidle et riktig bilde av historien. Alle (utenforstående) som er ser et historisk kostyme antar at det er historisk korrekt, eller nesten historisk korrekt. Da Trondheim Vikinglag har mange betalte oppdrag hvor vi driver med formidling om vikingtiden, (og arrengerer et vikingmarked) er det svært viktig at det vi selger, i mange tilfeller en opplevelse, er autentisk og historisk korrekt. Det er en re-enactors ansvar og oppgave å unngå å bidra til en forfalskning av historien, men i stedet vise noe ekte og kunne fortelle om antrekket du har på deg og de objektene du ellers bruker.

autentisitet1For den enkeltes del får man en dybere forståelse av fortiden når man bruker de riktige verktøyene, de riktige materialer og til slutt det ferdige produktet.

Produksjonsprosessen gir en stor mengde kunnskap, liksom bruken av det ferdige autentisk produkt. Tanken på å være i stand til å bevege seg tilbake i tid og oppleve vikingtiden ved hjelp av materielle ting, er kun mulig ved bruk av autentiske elementer. Jo mer du går inn i detaljene, jo mer korrekt

og sterkere blir opplevelsen. Og det er det re-enacment dreier seg om: å gjenskape fortiden.

Det kan føles som at forventningene til det enkelte medlem er svært høye. Forventningene er ganske høye, men det er samtidlig en stor toleranse for å være ny og gjøre feil. Alle har vært nybegynnere en gang , og det vil være helt greit å være ny og ikke vite noe. Poenget med et vikinglag er å raskt kunne lære seg og selv gjøre færre feil gjennom å dele de andre medlemmers erfaringer. Man må ikke finne opp hjulet på nytt. Det finnes også så mye informasjon om vikingene og vikingtiden at det er umulig å lære alt, spesielt helt alene. På bare noen få tiår har fagfeltet utviklet seg enormt og kunnskap om vikingene og vikingtiden er nå meget omfattende. Gjennom samarbeid og felles kunskapsutveksling kan man da i et vikinglag nå mye lengre.

Utviklingen innenfor faget har ført til at det nå er fullt mulig å skille mellom vikingene og vikingene. Ma kan ikke lenger gjenskape en «viking» og bli tatt for en seriøs re-enactor. Forskjellene mellom tidlig og sen vikingtid og ulike geografiske regioner (fra Ruser i øst til vikingene på Grønland) er stor. Miksing av alle slags gjenstander i samme antrekk er ikke autentisk eller historisk korrekt, selv om hvert objekt i seg selv er autentisk . Det er derfor viktig at du som en re-enactor tenke gjennom hva det er du ønsker å gjenskape. Opprette en fiktiv «karakter» ved å finne svar på spørsmål som:

– «Hvilken periode eller hendelse i vikingtiden er det som interesserer meg?»

– «Hvilken geografiske plass vil jeg basere min drakt og mit utstyr på?»

– «Ønsker jeg å portrettere en dronning, jarl, hirdman, håndtverker, bonde, vølve, trell, mm.?»

Jo mer detaljert du er i din formulering av hva det er du ønsker å gjenskape, desto større sjanse har du å lykkes i å oppnå et resultat som er helt autentisk. Det er, ved å definere for seg selv hva det er man ønsker å gjenskape som en skaper et godt grunnlag for re-enactment, sin egen forskning og selvutvikling.

Styret i Trondheim Vikinglag